دسته بندی: دانشگاه های اوکراین

دانشگاه فنی و مهندسی کیف(کاپیی)
دانشگاه علوم پزشكي كيف (بوگامولتس)
دانشگاه معماری وساختمان کیف(کی سی)
دانشگاه ملی زبان‌شناسی کیف
آکادمی ملی علوم دریایی اودسا