دسته بندی: دانشگاه های پزشکی در روسیه

دانشگاه پزشکی پاولوف سن پترزبورگ
دانشگاه سچینوا
دانشگاه تخصصی پزشکی مچنیکوف سنت پترزبورگ
دانشگاه پدیا